ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

محلول پاشی 12 هکتار مزرعه چغندر قند (قارچ کش)
یکشنبه ۱۷ مهر
خوزستان ، شوش، شوش
محلول پاشی 6 هکتار مزرعه موسیر (تقویتی)
یکشنبه ۱۷ مهر
همدان، همدان، همدان
محلول پاشی 4 هکتار مزرعه گندم (قارچ کش)
یکشنبه ۱۷ مهر
لرستان ، ازنا، ازنا

فوری

سمپاشی 10 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
شنبه ۱۶ مهر
کرمان ، جیرفت، جیرفت
سمپاشی 9 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
جمعه ۱۵ مهر
همدان، همدان، همدان
سمپاشی 6 هکتار مزرعه پیاز (علف کش)
یکشنبه ۱۷ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول
سمپاشی 14 هکتار مزرعه لوبیا (علف کش)
جمعه ۱۵ مهر
خوزستان ، رامهرمز، رامهرمز
کودپاشی 8 هکتار مزرعه کاهو (تقویتی)
پنج شنبه ۱۴ مهر
خوزستان ، اندیمشک، اندیمشک
محلول پاشی 6 هکتار مزرعه کلم سفید (علف کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
گلستان ، گرگان، گرگان

فوری

سمپاشی 12 هکتار مزرعه سیب زمینی (حشره کش)
سه شنبه ۱۲ مهر
همدان، بهار، بهار

فوری

سمپاشی 6 هکتار مزرعه کلزا (علف کش)
پنج شنبه ۱۴ مهر
کردستان ، قروه، قروه
سمپاشی 7 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
دوشنبه ۱۱ مهر
ایلام، دهلران، دهلران
سمپاشی 6 هکتار مزرعه کلزا (حشره کش)
پنج شنبه ۱۴ مهر
کرمانشاه، کرمانشاه، سراب نیلوفر
سمپاشی 5 هکتار مزرعه کلزا (حشره کش)
پنج شنبه ۱۴ مهر
ایلام، مهران، مهران
محلول پاشی 10 هکتار مزرعه پیاز قرمز (تقویتی)
یکشنبه ۱۰ مهر
خوزستان ، شوشتر، شوشتر
بازگشت به صفحه اصلی