ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

فوری

محلول پاشی 17 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
دوشنبه ۱۴ فروردین
کرمان ، قلعه گنج، تمگران
سمپاشی 4 هکتار مزرعه سیب زمینی (قارچ کش)
پنج شنبه ۳۱ فروردین
همدان، بهار، روستای هارون آباد

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه سیر (علف کش)
جمعه ۱۹ اسفند
همدان، بهار، لالجین روستای حسام اباد

فوری

سمپاشی 100 هکتار مزرعه هندوانه (حشره کش)
چهارشنبه ۱۷ اسفند
کرمان ، کهنوج، کهنوج قلعه گنج
محلول پاشی 3 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
شنبه ۱۳ اسفند
قزوین ، قزوین، مهدی آباد بزرگ

فوری

محلول پاشی 7 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
شنبه ۲۲ بهمن
خوزستان ، بهبهان، بین رامهرمز و بهبهان

فوری

سمپاشی 15 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
یکشنبه ۱۶ بهمن
کرمان ، جیرفت، منطقه بلوک
سمپاشی 5 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
دوشنبه ۷ فروردین
اصفهان، فلاورجان، فلاورجان
محلول پاشی 20 هکتار مزرعه ذرت (حشره کش)
شنبه ۱۵ مرداد
قزوین ، قزوین، قزوین
محلول پاشی 14 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
جمعه ۱۶ اردیبهشت
همدان، رزن، رزن
سمپاشی 9 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
دوشنبه ۹ خرداد
زنجان ، طارم، طارم
کودپاشی 8 هکتار مزرعه ذرت (تقویتی)
شنبه ۱۵ مرداد
فارس ، شیراز، شیراز
سمپاشی 15 هکتار مزرعه سیب زمینی (تقویتی)
شنبه ۴ تیر
همدان، همدان، همدان
محلول پاشی 12 هکتار مزرعه ذرت (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۲ مرداد
قزوین ، قزوین، محمدشهر
سمپاشی 5 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
شنبه ۲۵ تیر
البرز، کرج، کرج
بازگشت به صفحه اصلی