ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

محلول پاشی 1 هکتار نخیلات خرما (قارچ کش)
شنبه ۲۳ مهر
خوزستان ، آبادان، آبادان

فوری

محلول پاشی 4 هکتار مزرعه زعفران (تقویتی)
شنبه ۲۳ مهر
کرمان ، کوهبنان، کوهبنان
سمپاشی 9 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
جمعه ۲۲ مهر
مازندران ، بابلسر، بابلسر
سمپاشی 9 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کردستان ، سنندج، سنندج
سمپاشی 6 هکتار مزرعه نخود (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کردستان ، دیواندره، دیواندره
سمپاشی 9 هکتار مزرعه یونجه (علف کش)
جمعه ۲۲ مهر
آذربایجان شرقی ، تبریز، تبریز
سمپاشی 14 هکتار مزرعه یونجه (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کرمان ، جیرفت، جیرفت
کودپاشی 14 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (تقویتی)
شنبه ۲۳ مهر
خراسان شمالی ، بجنورد، بجنورد
کودپاشی 14 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (تقویتی)
شنبه ۲۳ مهر
خراسان شمالی ، بجنورد، بجنورد
سمپاشی 6 هکتار مزرعه ارزن (قارچ کش)
یکشنبه ۲۴ مهر
سیستان و بلوچستان ، زابل، زابل
سمپاشی 15 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (علف کش)
شنبه ۲۳ مهر
آذربایجان غربی ، میاندوآب، میاندوآب

فوری

کودپاشی 12 هکتار مزرعه سیب زمینی (تقویتی)
جمعه ۲۲ مهر
کرمان ، جیرفت، جیرفت
محلول پاشی 12 هکتار مزرعه گندم (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کرمانشاه، سرپل ذهاب، دشت ذهاب
سمپاشی 7 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
همدان، نهاوند، فیروزان

فوری

سمپاشی 9 هکتار مزرعه گندم (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
لرستان ، کوهدشت، کوهدشت
بازگشت به صفحه اصلی