ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

سمپاشی 6 هکتار مزرعه جو (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
قزوین ، قزوین، قزوین

فوری

محلول پاشی 2 هکتار باغ انگور (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
آذربایجان غربی ، ارومیه، ارومیه
سمپاشی 8 هکتار مزرعه یونجه (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
آذربایجان شرقی ، بناب، بناب

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه توت فرنگی (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
گلستان ، گرگان، گرگان
سمپاشی 3 هکتار مزرعه زعفران (تقویتی)
پنج شنبه ۲۱ مهر
خراسان رضوی، نیشابور، نیشابور
سمپاشی 5 هکتار مزرعه باقلا (علف کش)
سه شنبه ۱۹ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول

فوری

محلول پاشی 9 هکتار مزرعه تره شادگانی (تقویتی)
سه شنبه ۱۹ مهر
خوزستان ، اهواز، الهایی
سمپاشی 9 هکتار مزرعه کلزا (علف کش)
دوشنبه ۱۸ مهر
فارس ، مرودشت، مرودشت
سمپاشی 5 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
شنبه ۱۶ مهر
هرمزگان ، میناب، میناب
محلول پاشی 8 هکتار مزرعه کدو (تقویتی)
دوشنبه ۱۸ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول
سمپاشی 7 هکتار مزرعه کلزا (علف کش)
دوشنبه ۱۸ مهر
خوزستان ، شوشتر، شوشتر
سمپاشی 8 هکتار مزرعه کلزا (علف کش)
یکشنبه ۱۷ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول
محلول پاشی 8 هکتار مزرعه یونجه (تقویتی)
دوشنبه ۱۸ مهر
سیستان و بلوچستان ، ایرانشهر، ایرانشهر

فوری

سمپاشی 6 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
شنبه ۱۶ مهر
خوزستان ، شوش، شوش
سمپاشی 4 هکتار مزرعه پیاز (علف کش)
یکشنبه ۱۷ مهر
خراسان شمالی ، بجنورد، بحنورد
بازگشت به صفحه اصلی