ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

کودپاشی 6 هکتار مزرعه توت فرنگی (تقویتی)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کرمان ، جیرفت، جیرفت
محلول پاشی 8 هکتار مزرعه گندم (تقویتی)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کردستان ، قروه، قروه
محلول پاشی 12 هکتار مزرعه چغندر (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کرمانشاه، کنگاور، فش
سمپاشی 10 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، روستای کران
سمپاشی 6 هکتار مزرعه یونجه شاهی (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
اصفهان، گلپایگان، گلپایگان
سمپاشی 10 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
ایلام، آبدانان، آبدانان
سمپاشی 10 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (تقویتی)
پنج شنبه ۲۱ مهر
مرکزی ، اراک، اراک

فوری

سمپاشی 10 هکتار مزرعه پیاز (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
کرمان ، کهنوج، کهنوج
سمپاشی 5 هکتار مزرعه گندم (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
خوزستان ، اندیمشک، اندیمشک
سمپاشی 5 هکتار مزرعه کلم بروکلی (علف کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
خوزستان ، اندیمشک، اندیمشک
سمپاشی 6 هکتار مزرعه جو (حشره کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
قزوین ، قزوین، قزوین

فوری

محلول پاشی 2 هکتار باغ انگور (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
آذربایجان غربی ، ارومیه، ارومیه
سمپاشی 8 هکتار مزرعه یونجه (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
آذربایجان شرقی ، بناب، بناب

فوری

سمپاشی 2 هکتار مزرعه توت فرنگی (قارچ کش)
پنج شنبه ۲۱ مهر
گلستان ، گرگان، گرگان
سمپاشی 3 هکتار مزرعه زعفران (تقویتی)
پنج شنبه ۲۱ مهر
خراسان رضوی، نیشابور، نیشابور
بازگشت به صفحه اصلی