ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

سمپاشی 2 هکتار باغ انبه (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
هرمزگان ، بندرعباس، بندرعباس
سمپاشی 3 هکتار مزرعه سیر (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، اسدآباد، اسدآباد
محلول پاشی 1 هکتار باغ زالزالک (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
خراسان شمالی ، بجنورد، بحنورد
سمپاشی 10 هکتار مزرعه پیاز (علف کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
خوزستان ، بهبهان، بهبهان
سمپاشی 2 هکتار باغ لیمو (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
فارس ، شیراز، معالی آباد
محلول پاشی 6 هکتار مزرعه یونجه (تقویتی)
چهارشنبه ۱۳ مهر
آذربایجان غربی ، ماکو، ماکو
سمپاشی 1 هکتار باغ انگور (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، ملایر، زنگنه

فوری

محلول پاشی 1 هکتار نخیلات خرما (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول

فوری

سمپاشی 2 هکتار باغ لیموترش (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
خوزستان ، دزفول، دزفول

فوری

کودپاشی 2 هکتار مزرعه زعفران (تقویتی)
چهارشنبه ۱۳ مهر
خراسان جنوبی ، قائنات، قائنات
سمپاشی 3 هکتار مزرعه جو (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، اسدآباد، چاردولی
محلول پاشی 7 هکتار مزرعه جو دیم (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، نهاوند، فیروزان

فوری

سمپاشی 6 هکتار مزرعه نخود (علف کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
آذربایجان غربی ، نقده، نقده
کودپاشی 3 هکتار مزرعه عدس (تقویتی)
چهارشنبه ۱۳ مهر
اردبیل، اردبیل، پارس آباد
محلول پاشی 1 هکتار باغ زیتون (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
لرستان ، کوهدشت، کوهدشت
بازگشت به صفحه اصلی