ثبت درخواست سمپاشی با پهپاد (رایگان)

سمپاشی 3 هکتار مزرعه جو (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، اسدآباد، چاردولی
محلول پاشی 7 هکتار مزرعه جو دیم (قارچ کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، نهاوند، فیروزان

فوری

سمپاشی 6 هکتار مزرعه نخود (علف کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
آذربایجان غربی ، نقده، نقده
کودپاشی 3 هکتار مزرعه عدس (تقویتی)
چهارشنبه ۱۳ مهر
اردبیل، اردبیل، پارس آباد
محلول پاشی 1 هکتار باغ زیتون (حشره کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
لرستان ، کوهدشت، کوهدشت
سمپاشی 5 هکتار مزرعه پیاز بهاره (علف کش)
چهارشنبه ۱۳ مهر
فارس ، مرودشت، مرودشت
سمپاشی 6 هکتار مزرعه سیب زمینی (حشره کش)
پنج شنبه ۱۴ مهر
کردستان ، قروه، قروه
سمپاشی 8 هکتار مزرعه یونجه (تقویتی)
چهارشنبه ۱۳ مهر
همدان، تویسرکان، فرسفج

فوری

محلول پاشی 4 هکتار مزرعه ذرت علوفه ای (علف کش)
سه شنبه ۱۲ مهر
کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، اسلام آباد
سمپاشی 6 هکتار مزرعه کلزا (حشره کش)
سه شنبه ۱۲ مهر
کرمانشاه، کنگاور، طاهرآباد

فوری

سمپاشی 10 هکتار مزرعه شلتوک (قارچ کش)
سه شنبه ۵ مهر
خوزستان ، اهواز، بامدژ

فوری

سمپاشی 7 هکتار مزرعه شلتوك (حشره کش)
یکشنبه ۳ مهر
خوزستان ، کرخه، کعب زیدان
سمپاشی 5 هکتار مزرعه چغندر (تقویتی)
دوشنبه ۴ مهر
کرمانشاه، کنگاور، حسین آباد
سمپاشی 4 هکتار مزرعه برنج (حشره کش)
پنج شنبه ۱۰ شهریور
مازندران ، بهشهر، رستمکلا
بازگشت به صفحه اصلی